Maria Magdalena (1985) TV

Maria Magdalena
Czas trwania:37 min.
Reżyseria:Tineke Roeffen
Produkcja:Holandia